اخبار

کشت قراردادی گندم در خراسان جنوبی عملیاتی شد


 بیرجند – مجله خبری کشاورزی – مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: کشت قراردادی گندم در این استان عملیاتی شد و تاکنون با مشارکت ۱۲ کشاورز در ۵۶ هکتار این نوع کشت را داشته‌ایم.منبع اخبار

قیمت کناف سقف. بری. جذب معلم صرفا ازطریق دانشگاه‌ تربیت معلم در دولت سیزدهم محقق شد.