کشت قراردادی گندم در خراسان جنوبی عملیاتی شدکشت قراردادی گندم در خراسان جنوبی عملیاتی شد
 بیرجند – مجله خبری کشاورزی – مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: کشت قراردادی گندم در این استان عملیاتی شد و تاکنون با مشارکت ۱۲ کشاورز در ۵۶ هکتار این نوع کشت را داشته‌ایم.منبع اخبار