اخبار

کشت موز در بیش از چهار هزار هکتار از اراضی باهوکلات دشتیاری در حال انجام است


زاهدان- مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: این سازمان با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی تاکنون ساخت چهار هزار و ۲۰۰ هکتار نخلستان را در باهوکلات شهرستان دشتیاری در جنوب استان آغاز کرده است.

https://www.irna.ir/news/85227317/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1