اخبار

کشت نخود با شیوه مدیریت تلفیقی در کرمانشاه آغاز شد


کرمانشاه – مجله خبری کشاورزی –  رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: با هدف تولید محصول نخود سالم و ارگانیک در مزارع، این محصول در استان کرمانشاه با استفاده از شیوه مدیریت تلفیقی کشت می شود.

https://www.irna.ir/news/85244249/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

شکست، سرنوشت محتوم همه مخالفان ایران است – پایگاه خبری هشت صبح.