اخبار

کشت چغندر قند پاییزه در پلتفرم های طرح گندم بنیان در خوزستان

خرمیان با بیان اینکه کمبود بور در خاک هایی که  ph بالا، بافت سبک و شنی دارند معمول است ادامه داد: مصرف کود به صورت نواری مجاز نیست.

تولید چغندر قند در خوزستان در سال زراعی جاری، با وجود خشکسالی و محدودیت در کشت، به حدد ۹۰۰ هزار تن رسید. سال زراعی گذشته ۱.۲ میلیون تن چغندر در خوزستان تولید شد که محدودیت در کشت و کاهش ذخایر آب سدهای خوزستان دلیل اصلی کاهش تولید چغندر قند سال زراعی جاری در استان بود.

محمد خرمیان افزود: شستشوی کود به وسیله آب آبیاری و یا بارندگی حداقل باشد همچنین شرایط دمایی باید به گونه ای باشد که جذب کود حداکثر باشد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول نیز گفت: طبق اعلام موسسه خاک و آب کشور، ۶ تا ۸ هفته قبل از برداشت باید از کوددهی نیتروژن پرهیز کرد زیرا عیار قند پایین می آید و مقدار نیترات در دمبرگ نیز باید کمتر از هزار میلیگرم در کیلوگرم باشد.

وی گفت: در مناطق شمالی خوزستان می‌توان تا ۳۰ درصد مصرف کود اوره را نسبت به میزان اعلام شده از موسسه خاک و آب کاهش داد.

وی افزود: در کنار گندم، قرار گرفتن محصولات استراتژیک از جمله چغندر قند و کلزا در چرخه تناوبی اهمیت دارد.

وی از کشاورزان خواست از مصرف کودهای کلسیمی ، سولفات پتاسیم و اوره فسفات همراه اسید هیومیک خودداری کنند و اسید هیومیک را در حد مقدور محلول پاشی نکنند.

براساس چشم انداز ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد شکر مورد نیاز کشور از ۲ محصول نیشکر و چغندر خوزستان تولید خواهد شد. نیازسالانه کشور به شکر ۲.۲میلیون تن است.منبع اخبار

به گزارش روز جمعه مجله خبری کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، تورج نوروزی در جلسه کمیته فنی طرح ملی گندم بنیان پلتفرم های آموزشی در استان گفت: امسال آخرین سال اجرای پلتفرم های آموزشی سه گانه در استان خوزستان است

نوروزی با بیان اینکه کشت چغندر قند پاییزه در سال زراعی جاری به صورت حفاظتی در این پلتفرم ها کشت می‌شود ادامه داد: در کشت این محصول باید ماخار صورت گیرد همچنین احیای جوی بدون دستکاری پشته ها ، استفاده از کلش خرد کن ، پایش و کنترل آفات و علف های هرز ، استفاده از رقم آنتک، آغازکشت از تاریخ ۱۲ تا ۱۷ مهر، برداشت محصول در دهه خرداد، استفاده از آبیاری میکرو برای کشت چغندرقند پاییزه در پلتفرم ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این پلتفرم ها در کشت و صنعت شهید بهشتی ذزفول، شهرستان شوش و دشت آزادگان اجرا شده است ادامه داد: هدف اصلی ما در اجرای این پلتفرم ها پایداری گندم، افزایش ثبات ، کاهش عوامل زیان رسان و حفظ خاک است.