کشت کلزا در ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان سرپل‌ذهاب آغاز شد

رییس جهاد کشاورزی سرپل ذهاب تاکید کرد: محصول کلزا  به صورت تضمینی از کشاورزان در شهرستان خریداری می شود و مشکلی خرید محصول از کلزاکاران نداریم.

دارابی گفت: جهاد کشاورزی سرپل ذهاب در ادامه از کشاورزان شهرستان خواست در وقت مقرر نسبت به کشت این محصول اقدام کنند.

او تصریح کرد: گفت: این محصول می تواند در تناوب با زراعت گندم و جو قرار گیرد و علاوه بر کاهش بیماری ها، آفت و علف های هرز، باعث افزایش عملکرد نیز می شود.

«نعمت دارابی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار مجله خبری کشاورزی افزود: محصول کلزا در فصل پاییز کشت و در بهار سال آینده برداشت می شود که یکی از با کیفیت ترین دانه های روغنی محسوب می شود.

وی با بیان این که ویژگی های گیاه کلزا و سازگاری آن با شرایط مختلف آب و هوایی، بیانگر اهمیت کشت این محصول در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی است.

سرپل ذهاب با بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت در غرب کرمانشاه، بیش از ۴۴ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین های کشاورزی و باغی است.منبع اخبار

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود یک هزار تن کلزا در شهرستان سرپل ذهاب برداشت شود.