کشت گلخانهای راه برونرفت از بحران کمآبی مجله خبری کشاورزی

کاربرد دیگری که تکنولوژی در زمینه دام ها می تواند برای ما داشته باشد، استفاده از ماشین های دوشش اتوماتیک بوده که این کار، حداقل فشار را به دام ها وارد می کند. در این بخش نقشه برداری هوایی از دسته بندی ها نشان می دهد عمده زمین های مرکز، شرق و جنوب شرقی ایران کیفیت بسیار پایینی برای کشاورزی دارند. در آن سال مصارف ذرت بخش خوراک احشام ایران نیز بالغ بر ۱۱ میلیون تن خواهد بود. این بخشی از سخنان مهندس مراد بهبودی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان، در باره اهمیت منطقه جیرفت و کهنوج است؛ منطقهای با 3میلیون و 846 هزار هکتار وسعت و جمعیتی بالغ بر 843 هزار نفر که درآمد بیش از 80درصد ساکنان این منطقه متکی به کشاورزی است اما 9سال خشکسالی پیدرپی نفس کشاورزان را بریده است. در مقیاس جهانی تقریباً 90 درصد از افزایش تولیدات کشاورزی ناشی از بهبود بهره وری است. اهداف اصلی مقاله هم عبارت اند از: اول، بررسی مناسب بودن منابع خاکی ایران برای کشاورزی به صورت کمی و به صورت نقشه درآوردن آن؛ و دوم، مشخص شود که آیا می توان از طریق گسترش فعالیت های کشاورزی یا بازتوزیع زمین های زراعی (بدون گسترش سطح زیرکشت) سطح تولیدات محصولات را افزایش داد.

بنابراین امنیت غذایی به خصوص در کشورهای در حال توسعه موجب نگرانی است. گلخانه را میتوان توسط هوای خشک، خنک کرد بنابراین مطلوب است برای کمک به سرمایش و کاهش بیماری های شاخ و برگ، گلخانه جایی بنا شود که هوایش در طول تابستان خشک باشد. از تجهیزات و ادوات مورد نیاز گلخانه میتوان به سیستم گرمایشی، سرمایشی، انواع سمپاش، مه پاش، ژنراتور و تراکتورگلخانه آبی اشاره کرد. با پیشرفت های اخیر در فناوری «سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)» و دسترسی اطلاعات خاکی و آب و هوایی جغرافیاهای مختلف، در حال حاضر می توان تحلیل های خوبی برای فهم بهتر ظرفیت های زمین برای فعالیت های کشاورزی در هر دو مقیاس منطقه ای و جهانی ارائه کرد. با توجه به این تفاوت های منطقه ای، به منظور فهم این که آیا کشورها از منابع خاکی و آبی کافی برای تامین مواد غذایی جمعیت آینده خود برخوردار هستند، بررسی های مختص هر کشور ضرورت می یابد (به خصوص کشورهایی که در حال حاضر رشد سریع جمعیت را تجربه می کنند). در این باره استان گیلان با 9 ماه از طولانی ترین دوره کشت برخوردار است. میزان توجه به مقوله واگذاری تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی در متن برنامه اول توسعه از بیشترین سطح (27 درصد) برخوردار بوده است که به مرور در طی برنامه­های بعدی تا برنامه چهارم توجه به آن کاهش یافته اما در برنامه پنجم تأکید بر آن به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است.

ویرایش ژنتیکی، بسیار شبیه به تغییرات ژنتیکی طبیعی است که در فرایند تکامل گیاهان صورت میگیرد. استفاده از IOT در گلخانه ها، مداخله ی انسان را از بین برده است، در نتیجه کل فرایند را با صرف هزینه و افزایش دقت در همان زمان انجام می دهد. تا قبل از سال ۱۹۵۰ فقط گلخانههای شیشهای وجود داشت امروزه این گلخانهها پر هزینهترین نوع گلخانه محسوب میگردد. نوع پسته ممتاز زرندی به لحاظ مرغوبیت در دنیا رتبه اول را دارا است. زمانی که مناسب بودن زمین ایران تنها بر مبنای ویژگی های خاک و عوارض زمین ارزیابی می شود (بدون در نظر گرفتن متغیرهای آب و هوایی)، حدود 120 میلیون هکتار (74 درصد) از زمین ها در دسته های ضعیف به پایین قرار می گیرند، زمین های با کیفیت مناسب 2/17 میلیون هکتار (11 درصد) را پوشش می دهند و در نهایت تنها 8/5 میلیون هکتار (چهار درصد) به عنوان زمین های باکیفیت در دسته بندی خوب و خیلی خوب جای می گیرند. این اطلاعات به آنها در شناسایی حیواناتی که بیمار هستند کمک میکند، بنابراین میتوانند آنها را از سایر گله جدا و به این وسیله از گسترش بیماری پیشگیری کنند. در حالی که عوامل طبیعت قابل کنترل نیستند، می توان آنها را با استفاده از برنامه های GIS مانند برآورد محصول، تجزیه و تحلیل اصلاح خاک و شناسایی و اصلاح فرسایش درک و مدیریت کرد.

در 70 درصد از خاک ایران متوسط بارش سالانه زیر 250 میلی متر است، و تنها 3 درصد از کشور متوسط بارش سالانه بیش از 500 میلی متری دارند. وزیر کشاورزی درباره تولید محصولات باغی نیز گفت: تولید سیب ایران به ۴ میلیون تن و مرکبات به ۴.۵ میلیون تن رسیده است که نگرانی برای بازاریابی آنها وجود دارد و باید صادرات را رونق داد. به طور کلی وقتی مقدار برابر 5/0 است که بیانگر نگرش توافقی متخصصان ارزیابی است. کشاورزی دقیق به طور کلی همان چیز تلقی می شود. بخش خصوصی می تواند با حفظ فضای کسب وکار و منافع در این زمینه مؤثر باشد. هم چنین در راستای ارتقای آگاهی­های عمومی، حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار، تهیه برنامه­های آموزشی در ردیف اولویت­ها قرار گرفت و نیز به منظور حفظ منابع آب و خاک در بحث استفاده از سموم و کودهای شیمیایی، مقدار مصرف مجاز برای تولید محصولات باغی و کشاورزی مشخص شد تا ضمن اطلاع رسانی و فرهنگ­سازی، محصولاتی تولید شود که از سلامت برخوردار باشد. در امر توسعه پایدار کشاورزی در این برنامه تصویب شد که بهره­برداری از جنگل صرفا براساس تعدیل اکولوژیک صورت گیرد.

طبق اطلاعات مربوط به ویژگی های خاک، خاک ایران در داشتن مواد ارگانیک ضعیف است، جایی که برآورد می شود 67 درصد از زمین ها کربن ارگانیک کمتر از یک درصد داشته باشند. هزار و 318 هکتار از باغ های شهرستان رودان زیرکشت لیموترش رفته که پیش بینی شده باتوجه به فصل برداشت آن که از تیرماه تا شهریورماه است، 110 هزار تُن محصول برداشت شود. وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: صادرات ما وضع خوبی ندارد و ما عضو هیچ پیمان منطقهای و جهانی نیستم؛ بنابراین بهتر است از پیمان اوراسیا که از ۵ آبان عملیاتی میشود، استفاده کنیم. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در مورد محصولی همچون گوجه فرنگی، وزارت جهاد ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تن در هفتههای گذشته خریداری کرده است؛ گفت: این در حالی است که در چند روز اخیر بیش از یک میلیون تن گوجه افزون بر مدت مشابه سال قبل در بازار، عرضه شده است.

این شیب تند باعث هدایت برف و باران به سمت ناودانی و همچنین هدایت تعرق داخل گلخانه به طرفین شده و از طرفی باعث شکست اشعه نور به سمت داخل گلخانه برای استفاده از ماکزیمم تابش نور میگردد. این در حالی است که طبق برخی برآوردها، ارزش خالص واردات کشاورزی (حدود پنج میلیارد دلار) معادل تنها 14 درصد از درآمد نفتی ناخالص ایران است. خاک های نمک دار که تعریف مشخصی توسط فائو دارند، حدود 41 میلیون هکتار (25 درصد) از خاک ایران را در بر می گیرد. از مصرف خاکهای شنی و خاکهای آهکی نیز حتما پرهیز کنید. رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: تجهیز ۲۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به آبیاری نوین و احداث نخستین شهرک گلخانهای را باید از مصادیق جهش این استان به سوی کشاورزی مدرن طی هفت سال گذشته و خدمت بزرگ و ماندگار دولت تدبیر و امید به کشاورزان قزوینی دانست.

با استفادهی کارآمدتر از منابع میتوان ضایعات کمتری تولید کرد که این هم به نوبهی خود به سود بیشتری منجر میشود. وی اضافه کرد: البته کارگروههایی نیز به این منظور تشکیل شده است تا بتوان مازاد تولید را ساماندهی و صادر کرد. فرماندار قصرشیرین اضافه کرد: دولت تدبیر و امید حمایت ویژه ای را از گلخانه داران و افراد راغب برای فعالیت در این بخش انجام میدهد و تسهیلات ارزان قیمت خوبی را نیز برای این امر پرداخت میکند که بازپرداخت آن پس از سه سال تنفس خواهد بود. درحالحاضر برنامه زمانبندی شده ۳ ساله در همه شهرستانهای استان مرکزی برای ساخت گلخانههای بزرگ درحال اجراست و تا پایان سالجاری باید ۱۶۰ هکتار گلخانه به مجموع گلخانههای استان اضافه شود. گرچه به نظر می رسد جهان در مجموع می تواند مواد غذایی موردنیاز برای جمعیت آینده خود را تولید کند، اما چشم انداز امنیت غذایی برخی کشورها کمتر امیدوارکننده است.

این دستگاه بسیار هوشمند بوده و می تواند با توجه به برنامه ای که از طریق کامپیوتر مرکزی به آن داده شده است، اطلاعات را از اجزای مختلف سیستم گرفته و بعد از آنالیز کردن آنها به آبیاری زمین بپردازد. در ایران، افزایش تولیدات کشاورزی هرگز همپا با افزایش تقاضای ناشی از رشد چشمگیر دهه های اخیر جمعیت نبوده است. شرکت های گلخانه ای موفق در حال پیشرفت چشمگیر در مقیاس هستند و امکانات در حال رشد خود را در نزدیکی مراکز شهری قرار داده اند تا بتوانند تقاضای روزافزون برای غذاهای محلی را بدون توجه به فصل ، افزایش دهند. با پیمایش سیستم های کشاورزی پیشرفته و معماری داده های بزرگ در وضعیت تحقیقاتی و تجاری باید سعی شود شکاف دانش بین سیستم های کشاورزی و بهره برداری از داده های بزرگ پر شود. با استفاده از یک کنترل کننده هوشمند تعیین دقیق فاصله بهینه برای هر نوع بذر میسر است. وزیر جهاد کشاورزی افزود: در رابطه با آبهای مرزی ۲۲۰ هزار هکتار را ساماندهی کردیم؛ ضمن اینکه طرحی در سیستان اجرا کردیم که بر اساس آن، در مزرعه و پای درخت، به صورت مدیریت شده آب مصرف میشود و در سال ۹۷ به ازای هر مترمکعب آب، حدود یک و نیم درصد محصول خشک برداشت شد.

پتانسیل و بهره وری پایین کشاورزی این مناطق عمدتاً ناشی از میزان پایین کربن ارگانیک و سطح بالای نمک است. گفتنی است نسبت بالای بارش با تبخیر در واحی مرطوب نیز می تواند به جای بارش زیاد ناشی از دمای پایین باشد. نظر به رشد بالای جمعیت کشورهای در حال توسعه، افزایش تولید محصولات کشاورزی در این کشورها باید نزدیک به دو برابر باشد تا مواد غذایی مورد نیاز جمعیت آن ها تامین شود. برنامه­ی 5 ساله دوم با هدف اصلی توسعه اقتصادی با نرخ رشد 1/5 درصد در سال تصویب شد که نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 43 درصد بوده است( قانون برنامه دوم توسعه،1378-1374). همچنین در جایی که خاک مناسب ندارد یا دچار بعضی بیماریها است قابل کشت میباشد.

برنامه چهارم در قالب ترسیم چشم انداز آینده در افق بلندمدت و با سرمشق رشد پایدار اقتصادی مبتنی بر محور دانایی و رویکرد جهانی به منظور اصلاح ساختارها و فرآیندهای جامعه برای دوره 88-1384 تهیه و تدوین شد. برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی از نظر میزان توجه به شاخص­های توسعه پایدار کشاورزی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارای رتبه اول بوده است که به نظر می­رسد عواملی هم چون قرارگیری کشور ما در موج و جریان توسعه پایدار در سطح جهان، بروز مسائل و مشکلات زیست محیطی در پهنه سرزمین نظیر بروز بحران آب و خشکسالی­ها، رشد جمعیت و افزایش نیاز غذایی و درک بیشتر اهمیت و لزوم مقوله پایداری از سوی برنامه­سازان و سیاست­مداران کشور نقش زیادی در تأکید برنامه پنجم بر توسعه پایدار کشاورزی داشته است. با توجه به اینکه ایران کشوری صنعتی نیست در نتیجه کشاورزی اقتصاد محور ، بهترین راه برون رفت از مشکلات فعلی و تولید ثروت می باشد. در این باره چهار محقق ایرانی مقیم خارج با نام های محسن مسگران از دانشگاه دیویس کالیفرنیا و پژوهشگر «پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد»، کاوه مدنی از کالج سلطنتی لندن، حسین هاشمی از دانشگاه لوند سوئد و پویا آزادی مدیر «پروژه ایران2040 دانشگاه استنفورد» مقاله ای را در سال 2017 با عنوان «مناسب بودن زمین ایران برای کشاورزی» در بخش گزارش های علمی مجله نیچر به چاپ رساندند.

از حیث توجه به توسعه سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی، برنامه­های چهارم و پنجم به طور مشترک دارای بالاترین میزان (28 درصد) بوده است و در مراتب بعدی، میزان توجه به این سیاست راهبردی و اساسی در برنامه دوم و سوم 17 درصد و برنامه اول 11 درصد تعیین شده است که علت اساسی آن را می­توان تأکید به امر برنامه­ریزی و تاثیر عمیق سرمایه­گذاری بخش خصوصی و دولتی در رشد کشاورزی دانست. لزوم تأکید بر حفاظت و بهره­برداری از آب­های شیرین به حدی که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد و حقوق نسل­های آینده نیز به مخاطره نیاندازد، در برنامه اول مورد توجه قرار نگرفته است، علت این امر را می­توان عدم توجه به مقولات زیست محیطی و البته توسعه پایدار در بحث کشاورزی دانست، اما در سایر برنامه­ها این مقوله بیشتر مورد توجه واقع شده است و در برنامه­ی پنجم با یک جهش، توجه به این شاخص به نحو چشمگیری (55 درصد) افزایش یافته است که می­توان علت آن را کاهش قابل توجه ذخیره آب­های زیرزمینی و آلوده شدن آب­های سطحی بر اثر گسترش فعالیت­های کشاورزی برشمرد و در واقع زنگ خطری برای دولت محسوب می­گردد. طبق مطالعات صورت گرفته، علی­رغم این که تاکنون تحقیقات متعدد نشان داده یکی از عمده مسائل پیش روی توسعه بخش کشاورزی، پایین بودن سطح سواد و میزان تحصیلات عمده بهره­برداران است اما در محتوای برنامه­های مورد مطالعه کمتر به این موضوع اساسی توجه شده یا به عبارت دیگر، تنها در متن برنامه اول توسعه به مقوله سواد و تحصیلات بهره­برداران بخش کشاورزی تاکید و توجه شده است.

اعتبار کشاورزی توسط NABARD تعیین میگردد که بالاترین عامل قانونی برای توسعهِ مناطق روستایی در شبه قارهِ هند است. علت تشویق و تأکید به اشتغال جمعیت جوان در بخش کشاورزی را می­توان جلوگیری از مهاجرت­های روز افزون ساکنان جوان روستایی به شهرها در سال­های نخستین پس از جنگ و ممانعت از شاغل شدن آن­ها در مشاغل غیر بنیادی شهر دانست. این قطعه سخت افزاری برای IPS از چند تقویت کننده کم نویز استفاده می کند که قادر به کاهش صداهای بلند هستند., آنها از سنسورهای دما و رطوبت برای نظارت بر حوضه استفاده می کنند. ارزیابی های کیفیت زمین، تحلیل های شکاف محصول و مدل های پویای کشت حکایت از آن دارد که بهبود پایدار بهره وری تولید به تنهای یا توام با گسترش سطح زیر کشت می تواند نیازهای رو به رشد مواد غذایی جوامع را در آینده پاسخ دهد. جدای از اینکه کشاورزی فعالیتی است که با توجه به مشکلات زیستمحیطی ضرورت انجام آن برای اصفهان بسیار محسوس است و اتفاقاً باید درصدد پایدار کردن آن هم باشیم.

در امر توسعه پایدار در این برنامه طرح­هایی از قبیل تعادل دام و مرتع، خروج دام از جنگل و لزوم حفظ و حراست از منابع پایه اتخاذ شده است(سازمان برنامه و بودجه،1379). برای حفظ تعادل دو کوزه سفالین به دو ریسمان موازی وصل بود و آب را در مسیر از پیش تغیین شده خالی میکرد. این مشکلات می تواند اثرات مخرب و در برخی موارد جبران ناپذیری بر اقتصاد، اکوسیستم و زندگی بسیاری از مردم کشور بگذارند. نتایج آن جواب می دهد. در سال ۲۰۱۵، چین بیشترین خروجی کشاورزی جهان را داشت، و پس از آن اتحادیه اروپا و هند و آمریکا قرار دارند. توزیع جغرافیایی زمین های زراعی ایران نشان می دهد عمده فعالیت های کشاورزی در غرب، شمال غرب و شمال کشور متمرکز است، بخش هایی که بارش سالانه فراتر از 250 میلی متری دارند. با دخیل کردن متغیرهای آب و هوایی می توان نشان داد مناطقی که شرایط مرطوب آن ها امکان دوره های طولانی تری را برای کشاورزی فراهم می سازند عمدتاً در شمال، شمال غرب و غرب ایران واقع هستند. مواجه هستیم کشت نوین زعفران باعث به کارگیری نیروی کار بیشتر و اشتغالزای در کشور میشود که خود امری ضروری و بسیار مفید میباشد.

جواد ساداتینژاد، وزیر جهادکشاورزی از همان ابتدای آغاز به کار خود همواره کشاورزی قراردادی را محوریترین کار این وزارتخانه در دولت سیزدهم معرفی کرد و اظهار داشت: عزت و اقتدار کشاورزان در گرو اجرای سایت agriculture-na کشاورزی قراردادی است. در این برنامه مقرر گردید که حداقل 10 درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی و به صورت ارزی – ریالی جهت سرمایهگذاری در طرح­های موجه بخش کشاورزی اختصاص یابد. بسیاری از زمین هایی که خاک آن ها برای کشاورزی مناسب است در نواحی ای قرار دارند که شرایط آب و هوایی آن ها در عمده سال مرطوب است. اما در کشورهای در حال توسعه گسترش سطح زیر کشت (تا 120 میلیون هکتار) یکی از مهم ترین عوامل کمک کننده رشد تولیدات کشاورزی به حساب می آید.

اگر تصمیم به تغییر آبیاری مزارع و باغات خود از حالت سنتی به حالت آبیاری تحت فشار (قطرهای و بارانی) را دارید و به فکر دریافت تسهیلات مربوطه هستنید، ابتدا باید یک تقاضانامه پر کنید و برگه استعلام وضعیت بدهی و ضمانت از بانک عامل دریافت کنید. اگر کشاورزی ما صنعتی شود میتوانیم امنیت غذایی داشته باشیم. البته اگر میخواهید در این کار موفق باشید باید حتی الامکان فاصله محل زندگیتان با گلخانه کم باشد تا بتوانید 24 ساعته به آن سر بزنید و در مواقع بحرانی مثل باران و تگرگ به داد آن برسید! اما در خصوص اینکه چرا در چند هفته گذشته به طور مکرر، محصولات کشاورزی ایران مورد قبول بازارهای هدف قرار نگرفته، فرضیاتی مطرح است که مهمترین آنها استاندارد نبودن سم مورد استفاده برای محصولات کشاورزی است، البته گفته میشود این مسئله دلیل بر بیکیفیت بودن محصول نیست و کشورها تنها بر سر سم استفاده شده توافق ندارند، نه چیز بیشتر.