اخبار

کشت گندم در ۲۴۳ هزار هکتار از زمین‌های زراعی استان مرکزی هدفگذاری شد


اراک – مجله خبری کشاورزی – مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: کشت محصول گندم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در ۲۴۳ هزار هکتار از زمین‌های زراعی این استان هدفگذاری شد.

https://www.irna.ir/news/85240631/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

امیرعبداللهیان با اسماعیل هنیه دیدار کرد – پایگاه خبری هشت صبح. نحوه شکایت از خودروسازان به سازمان حمایت.