اخبار

کشف تخلف گران‌فروشی گوشت قرمز در یک واحد بسته‌بندی تهران


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از کشف تخلف گران‌فروشی گوشت قرمز در یک واحد بسته بندی در تهران خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85227045/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86