کشور هیچ کمبودی در گوشت قرمز ندارد/ مازاد تولید گوشت و دام زنده داریمکشور هیچ کمبودی در گوشت قرمز ندارد/ مازاد تولید گوشت و دام زنده داریم
تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با بیان اینکه گوشت قرمز مورد نیاز کشور تامین است، گفت: نه‌تنها هیچ کمبودی در این زمینه نداریم، بلکه با وفور و مازاد دام زنده و گوشت قرمز مواجه هستیم.منبع اخبار