اخبار

کلید تحول اقتصادی آفریقا چیست؟

روابط تجاری بین کشورهای آفریقای جنوب صحرا و آسیا در دهه‌های گذشته گسترش یافته است و برای برخی از کشورهای آفریقای جنوب صحرا، شرکای تجاری کلیدی آنها چین، هند و اندونزی می‌شوند و جایگزین اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده، به ویژه پس از سال ۲۰۱۰ می‌شوند.

به گزارش ایسنا، بانک جهانی  اعلام کرده که کشورهای آفریقایی باید مشارکت خود را در تجارت بین‌المللی و زنجیره‌های ارزش جهانی گسترش و تنوع دهند تا فقر را در مقیاس بزرگ کاهش دهند و اقتصاد خود را متحول کنند. این قاره باید از تجارت مواد خام فراتر رفته و تولید و تجارت خود را به اقتصاد جهانی پیوند دهد تا از تقاضای نامحدود و نوآوری در طول زنجیره تامین بهره ببرد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، کارشناسان اظهار کردند که کشورهای آفریقایی باید اصلاحات ساختاری داخلی مهم را انجام دهند تا ظرفیت عرضه منطقه را افزایش دهند و این را می‌توان با بهبود اتصال دیجیتال و فیزیکی، حفظ مدیریت هوشمند اقتصاد کلان با نرخ ارز پایدار و رقابتی و تورم پایین و افزایش کارایی به دست آورد.

اقتصاد جهانی منبع رشدی است که اقتصادهای آفریقایی نمی‌توانند نادیده بگیرند. در حالی که صادرات کالاها و خدمات آفریقا سریع‌ترین رشد خود را در دهه گذشته داشته است، حجم آن پایین است و تنها ۳ درصد تجارت جهانی است. شواهد موجود نشان می دهد که منابع طبیعی و عمدتا نفت، بخش عمده صادرات آفریقا را تشکیل می‌دهد.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402042013048/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

رشد سریع طبقه متوسط و تقاضا از شرق آسیا، همراه با افزایش دستمزدهای نسبی با تغییر ساختار زنجیره‌های ارزش جهانی، فرصت‌های بازار جدیدی را برای کشورهای آفریقای جنوب صحرا فراهم می کند تا تجارت با آسیا را از نظر استراتژیک متنوع کنند.

همچنین، جامعه بین‌المللی نیز می‌تواند متعهد به افزایش حمایت مالی برای زیرساخت‌های منطقه‌ای رشد پایدار باشد. یک فعالیت مکمل تحت ابتکار کمک به تجارت سازمان تجارت جهانی می‌تواند به تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی غیر از منابع طبیعی کمک کند زیرا کمک به ایجاد صادرات غیرمنابع از کشورهای همسایه یا جوامع اقتصادی منطقه‌ای حیاتی است.

مشارکت بیشتر و متنوع‌تر در تجارت جهانی کلید دستیابی به تحول اقتصادی آفریقاست.