اخبار

کمبودی در گوشت مرغ در بازار نداریم

مضافاً اینکه هرگونه مقایسه قیمتی بین کالاهای اساسی که پیش‌ازاین به آنها یارانه تعلق می‌گرفته و ارز دولتی در محاسبه قیمت تمام شده آنها ملاک عمل بود، با کالاها نادرست بوده و هم اکنون نیز قیمت عرضه مرغ با احتساب آزادشدن نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و… از قیمت تمام شده آن پایین‌تر است.

این موضوعات باتوجه‌به قدرت خرید مردم، موجب تغییر در الگوهای اقتصادی و رفتار مصرف‌کننده و نهایتاً کاهش مصرف شد.

در ضمن با وجود کاهش جوجه‌ریزی به دلیل کاهش مصرف و تقاضا، با توجه به افزایش مقطعی تقاضا در روزهای اخیر، کمبودی در بازار احساس نمی‌شود و در صورت افزایش کلی تقاضا و احیاناً افزایش غیرمنطقی قیمت گوشت مرغ، با عنایت به ذخایر مناسب شرکت پشتیبانی امور دام، امکان عرضه گوشت مرغ منجمد و مدیریت بازار وجود خواهد داشت.منبع اخبار

 برای ایجاد توازن عرضه و تقاضا درتولید و مصرف مرغ با اجرای طرح‌هایی چون تولید قراردادی گوشت مرغ، خرید و ذخیره گوشت مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام (خرید ۵۲ هزار تن گوشت مرغ از ابتدای سال تا کنون در قالب تولید قراردادی گوشت مرغ)، صادرات تخم‌مرغ نطفه‌دار، جوجه یکروزه و گوشت مرغ، ارائه تسهیلات برای تأمین بخشی از سرمایه در گردش تولیدکننده‌ها و… و. تلاش شد تا بخشی از مشکلات تولیدکنندگان مرتفع شد که خوشبختانه از اوایل شهریورماه ثبات نسبی در عرضه و تقاضا ایجاد و نگرانی مرغداران کمتر شده است.

به گزارش مجله خبری کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به مطلب روزنامه آرمان ملی با عنوان «پشت پرده گرانی مــــــرغ» در توضیحاتی اعلام کرد: با عنایت به تکلیف دولت برای اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و تغییر نرخ ارز از قیمت ترجیحی به قیمت نیمایی برای نهاده‌های اساسی (ذرت و کنجاله سویا)، در حوزه طیور به‌تناسب، هزینه تمام شده جوجه یکروزه و گوشت مرغ افزایش‌یافته که افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی در سبد غذایی خانوار در آن اجتناب‌ناپذیر بود، باهدف جلوگیری از وابستگی بخش تولید غذا به ارز ترجیحی و نهایتاً حذف یارانه‌هایی که به بخش تولید از این بابت داده می‌شد، منجر به ساماندهی نظام یارانه‌ها و پرداخت آن به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی شده است.