اخبار

کمبود آرد و صف طولانی نانوایی ها در کلاردشت؛ مردم و مسوولان چه می‌گویند؟


نوشهر – مجله خبری کشاورزی – این روزها صف نانوایی‌ها در کلاردشت در غرب استان مازندران طولانی شده است؛ نانوایی ها کمبود آرد را دلیل این چالش می‌دانند و مسوولان از سرازیر شدن گردشگر به منطقه می گویند.

https://www.irna.ir/news/85235607/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D9%81-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87