اخبار

کمبود ایستگاه‌های هواشناسی در جنوب کرمان


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل هواشناسی کرمان گفت: با توجه به وسعت کشاورزی جنوب استان، واقعیت کمبود ایستگاه های هواشناسی در این منطقه وجود دارد و این تعداد ایستگاه نیاز کشاورزان را رفع نمی کند.

https://www.irna.ir/news/85241761/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

امیرعبداللهیان با اسماعیل هنیه دیدار کرد – پایگاه خبری هشت صبح. قطعی : مودریچ بازی با ناپولی را از دست داد.