اخبار

کمبود سیلو و افزایش هزینه گندم‌کاران جنوب کرمان


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- در حالی که امسال ۲۰ درصد سطح زیر کشت گندم در جنوب کرمان افزایش یافته است و در اجرای الگوی کشت این میزان باید بیشتر افزایش یابد اما وجود تنها یک سیلو و کمبود مرکز خرید و نگهداری می‌تواند مانع مهمی بر سر اجرای الگوی کشت و افزایش تولید گندم به عنوان یک محصول راهبردی در این منطقه باشد.منبع اخبار