اخبار

کمبود کود برای کاشت ذرت در جنوب کرمان و یکه‌تازی قاچاقچیان


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- کشاورزانی که در جنوب کرمان ذرت می‌کارند می‌گویند با کمبود کود مواجهند، از میزان کودی که توسط جهادکشاورزی توزیع می‌شود راضی نیستند و مجبور به تهیه کود آزاد با قیمت چند برابری هستند.

https://www.irna.ir/news/85233002/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86