کمیته علمی ستاد مردمی «کاشت یک میلیارد درخت» تشکیل شدکمیته علمی ستاد مردمی «کاشت یک میلیارد درخت» تشکیل شد
تهران – مجله خبری کشاورزی – وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: کمیته علمی ستاد مردمی کاشت یک میلیارد درخت با اجماع آرای استادان دانشگاه‌های منابع طبیعی و بخش تحقیقات در نشستی با حضور وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شد.منبع اخبار