اخبار

کنترل کیفی ۴۶۵ نوع آفتکش وارداتی و داخلی در ۵ ماهه امسال

کنترل کیفی ۴۶۵ نوع آفتکش وارداتی و داخلی در ۵ ماهه امسال
تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور از ارزیابی کنترل کیفی ۴۶۵ نوع آفتکش‌ وارداتی و تولید داخل از ابتدای امسال تا پایان مرداد خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85224460/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DB%B4%DB%B6%DB%B5-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84