اخبار

کودهای مورد نیاز کشاورزان استان تهران با قیمت یارانه‌ای توزیع می‌شود


شهرری – مجله خبری کشاورزی – سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: در حال حاضر ذخایر استان متناسب با حجم نهاده‌ها و کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی کافی است و هرآنچه کشاورزان نیاز داشته باشند با قیمت یارانه‌ای و دولتی در اختیارشان قرار می‌گیرد.منبع اخبار