گام‌های تکمیلی برای پایانه صادراتی و زنجیره فولاد فارسگام‌های تکمیلی برای پایانه صادراتی و زنجیره فولاد فارس
شیراز- مجله خبری کشاورزی- مروری بر اقدامات و دستاوردها در مسیر توسعه استان فارس گویای تقویت صادرات بخش کشاورزی به عنوان ظرفیت ویژه این استان و گام های تکمیلی برای تکمیل زنجیره فولاد است.منبع اخبار