اخبار

گزارش ایرنا از توزیع گسترده گوشت قرمز با نرخ دولتی


تهران- مجله خبری کشاورزی- بررسی میدانی مجله خبری کشاورزی از چند مرکز خرید بزرگ در شهر تهران نشان می‌دهد عرضه گسترده گوشت قرمز توسط وزارت جهاد کشاورزی باعث شده مردم به سهولت و بدون معطلی در صف بتوانند انواع گوشت قرمز را با قیمت حداکثر ۳۹۰ هزار تومان خریداری کنند.

https://www.irna.ir/news/85235630/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C