گزارش تعزیرات حکومتی درباره بازار میوه شب عید - مجله خبری کشاورزی

گزارش تعزیرات حکومتی درباره بازار میوه شب عید


تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گزارشی به رئیس سازمان تعزیرات گفت: جهاد کشاورزی مسئولیت عرضه چهارهزار تُن پرتقال و ۲ هزار تن سیب را بر عهده داشت اما تا شب عید نتوانست یکهزار تن توزیع کند و از طرف دیگر میوه‌های توزیع شده به خصوص سیب، کیفیت لازم را نداشت.منبع اخبار