اخبار

گزارش میدانی خبرنگاران ایرنا از آخرین قیمت گوشت و مرغ در سراسر کشور


استانها – مجله خبری کشاورزی – به دنبال انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر افزایش ناگهانی قیمت گوشت و مرغ در سراسر کشور، گزارشی میدانی از تازه ترین قیمت های این محصولات حاکیست این ادعاها واقعیت ندارد.منبع اخبار