گسترش بازارهای صادراتی مرکبات مازندران در اورآسیاگسترش بازارهای صادراتی مرکبات مازندران در اورآسیا
ساری – مجله خبری کشاورزی – فعالیت سیستم حمل‌ونقلی مناسب، پایین بودن نرخ تعرفه گمرگی، توسعه روابط تجاری و اخذ مجوزهای لازم با دیپلماسی اقتصادی فعال دولت سیزدهم این روزها زمینه صادرات ۶۰ کانتینری مرکبات از مازندران به کشورهای اورآسیا را فراهم کرده است.منبع اخبار