اخبار

گنجینه جنگل‌های کردستان در چنگال قاچاقچیان


سنندج- مجله خبری کشاورزی- محصولات غیرچوبی، گنجینه‌ای در دل جنگل‌های کردستان هستند که به دلیل عدم ساماندهی و اطلاعات لازم در ارتباط با میزان ظرفیت برداشت آنها و نبود واحدهای فرآوری و بسته بندی، خام فروشی و به صورت قاچاق هم از کشور خارج می شوند.منبع اخبار