اخبار

گندم‌کاران گلستان چشم انتظار پرداخت بهای محصول


گنبدکاووس – مجله خبری کشاورزی – کشاورزان گندم‌کار استان گلستان که با وجود تحویل محصول خود به مراکز خرید تضمینی دولتی، کارخانه‌های آرد و تعاون روستایی این استان شمالی هنوز بهای آن را به طور کامل دریافت نکرده‌اند خواستار تسریع در پرداخت پول گندم تحویلی از سوی متولیان شدند.

https://www.irna.ir/news/85139140/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84