اخبار

گوشت ارزان کنیایی در راه بازار ایران


تهران- مجله خبری کشاورزی- در سفر رییس‌جمهوری به کنیا قرارداد تهاتر نیسان آبی با گوشت قرمز نهایی و مقرر شد گوشت ارزان کنیایی به بازار ایران وارد شود.

https://www.irna.ir/news/85169385/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86