امکان ادامه روند تزریق گوشت به بازار تا عید/ متعادل شدن قیمت ها. امیرعبداللهیان وارد لبنان شد – پایگاه خبری هشت صبح.