اخبار

گُل یا پوچ پسته خراسان جنوبی در پی گرما


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – گرمای بیش از حد هوا در سال جاری که در بسیاری از مناطق خراسان جنوبی به بالای ۴۰ درجه رسید، آثار خود را در شهریور نشان داده و از جمله به محصول پسته استان خسارت زده است.

https://www.irna.ir/news/85227664/%DA%AF%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%88%DA%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7