اخبار

یارانه‌های تشویقی به کشاورزان برای اجرای الگوی کشت پرداخت می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کمک یارانه‌ ۴۰ هزار میلیارد تومانی به کشاورزانی که طرح الگوی کشت را در زمین‌های زراعی خود رعایت کنند، در نظر گرفته شده است.منبع اخبار

پروژه طراحی مجتمع مسکونی آمود ابنیه | 3darchitecture. ده راه‌ها نگهداری هوش مصنوعی شما رشد بدون سوزاندن روغن نیمه شب.