اخبار

یارانه‌های تشویقی به کشاورزان برای اجرای الگوی کشت پرداخت می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کمک یارانه‌ ۴۰ هزار میلیارد تومانی به کشاورزانی که طرح الگوی کشت را در زمین‌های زراعی خود رعایت کنند، در نظر گرفته شده است.منبع اخبار