اخبار

یکهزار هکتار از باغ‌های قدیمی چهارمحال و بختیاری سرشاخه کاری شد


شهرکرد_ مجله خبری کشاورزی_ مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در ۲ سال اخیر یک‌هزار هکتار هکتار از باغ‌های قدیمی استان سرشاخه کاری شد.

https://www.irna.ir/news/85237075/%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C