اخبار

یک‌هزار و ۴۸۷ نفر از خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان استان مرکزی بهره‌مند شدند


اراک – مجله خبری کشاورزی – رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان استان مرکزی گفت: یک‌هزار و ۴۸۷ نفر امسال در روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر از خدمات بیمه‌ای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان این استان بهره‌مند شدند.

https://www.irna.ir/news/85231400/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B8%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86