اخبار

یکهزار و ۹۷۸ تُن انواع کودهای یارانه‌ای تیرماه امسال در استان تهران توزیع شد


شهرری – مجله خبری کشاورزی – مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران از تامین و توزیع بیش از یکهزار و ۹۷۸ تُن انواع کودهای یارانه ای تیرماه امسال بین کشاورزان این استان خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85184400/%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B7%DB%B8-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86