اخبار

یک بام و دو هوای تعرفه گاز واحدهای فرآوری چای گیلان

وی اظهار داشت: با دستور استاندار برای تعیین تکلیف  این موضوع ، پیگیری ها انجام شد اما متاسفانه هیچ دستور العملی صادر نشده که تعدیل و یا پروانه های صادره برای کشاورزی و صنعت یکسان سازی شود.

شامگاه روز گذشته(چهارشنبه شب) در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری گیلان برگزار شد، شماری از واحدهای تولید چای خشک از تفاوت قیمت برق مصرفی در پروانه های صادر شده از جهاد کشاورزی و سازمان صنعت ، معدن و تجارت انتقاد کردند.

یک بام و دو هوای تعرفه گاز واحدهای فرآوری چای گیلان

استانهای گیلان و مازندران بالغ بر ۵۵ هزار چایکار دارند و وسعت باغهای چای این ۲ استان در حدود ۲۵ هزار هکتار است که در این میان هر ساله سطح زیرکشت متفاوت است.

ضرورت چاره جویی برای رفع مشکل گاز  کارخانجات چای

این تولید کننده با اشاره به اینکه برای گاز مصرفی کارخانه های چای از بهمن ماه سال گذشته ۲ نرخ تعریف شد، خواست تا برای احتساب تعرفه گاز مصرفی پروانه های صادره از صنعت و جهاد کشاورزی یکسان سازی شود و بهای گاز مصرفی پروانه های صادره از صنعت همچون پروانه های صاده از جهاد کشاورزی محاسبه شوند.

یکی از فعالان این بخش گفت: از بهمن ماه سال گذشته بهای گازمصرفی در کارخانه هایی که پروانه شان توسط صنعت، معدن و تجارت صادر شد پنج برابر واحدهایی‌است که پروانه آنها توسط جهاد کشاورزی صادر شده است. در حال حاضر  تعداد اندکی پروانه کارخانه چای توسط جهاد کشاورزی صادر شده و ۱۴۳ کارخانه چای مجوز بهره برداری شان از صمت دریافت شد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان نیز در اینباره گفت: برای رفع مشکل قرار بود که جهاد کشاورزی این کارخانجات را تایید و  صنعت، معدن و تجارت آن را برای شرکت گاز ارسال کند تا آنها نیز مشمول تعرفه واحدهایی شوند، اما لیست تهیه و به شرکت گاز ارسال شد اما در تعرفه انها تاثیری نداشت.

 به گزارش خبرنگار مجله خبری کشاورزی، قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یکی از قوانینی بود که دولت را مکلف کرد تا همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود.

۱۷۰ کارخانه چای در گیلان فعال هستند. منبع اخبار

 بهمن علیزاده  افزود: جهاد کشاورزی آمادگی دارد تا برای این کارخانجات مجوز بهره برداری کشاورزی صادر کند.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان نیز با تایید این موضوع گفت: میزان تعرفه به نوع بهره برداری ارتباط دارد و در حال حاضر فقط ۱۴ واحد پروانه شان از جهاد کشاورزی صادر شده و مابقی واحدها مجوز بهره برداری شان را از صمت دریافت کرده اند.

این قانون در کنار مزایای خود دارای مشکلاتی بود که از همان روزهای ابتدایی خود را مشخص کرد و یکی از آنها شرح وظایفت در حوزه خدمات به صنایع کشاورزی، موضوع صدور مجوز و برخی موارد دیگر بود. مورد اول یکی از مشکلاتی بود که بیش از همه استانهایی همچون گیلان که از بخش صنعت کشاورزی وسیعی برخودار هستند را به چالش کشید.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی قرار بود گاز مصرفی پروانه هایی که از سوی صمت صادر می شود را با تاییدیه جهاد یا تغییر پروانه برخوردار از خدمات تخفیفی و یارانه ای کند اما این اتفاق نیفتاد و گاز کارخانه ها یکی پس از دیگری قطع شد. با وجود اینکه دوباره وصل شد این مبلغ به صورت بدهی و با احتساب پروانه صنعت محاسبه می شود.

عیسی جمالی نیکویی با بیان اینکه اگر پروانه بهره برداری از صنعت صادر شده باشد تعرفه صنعتی محسوب می شود، افزود: طبق قانون، نرخ  صنعتی ها باید ۱۰ درصد پتروشیمی ها باشد و با گذشت هشت ماه از تصویب این قانون ، نرخ بهای گاز مصرفی این کارخانجات چای از ۲۰۰ تومان به بیش از ۹۰۰  تومان رسیده بود که با پیگیری هایی که توسط این واحدها انجام شد  منجر شد که حداکثر همان ۵۰۰ تومان محاسبه شود.

نیکویی گفت: درصورتی که تغییر پروانه صورت بگیرد  استفاده از مزیت بهای گاز مصرفی در بعد از صدور پروانه اعمال خواهد شد و بدهی قبلی این واحدها ی صنعتی همچنان برجای خواهد ماند و ممکن است پیگیری ها موجب شود که کل تعرفه از اول تغییر کند بنابراین پیشنهاد نمی کنم که درحال حاضر تغییر پروانه از صنعت به جهاد کشاورزی انجام شود.

طبق آمارها مصرف سالانه ۱۰۰ هزار تن چای خشک در کشور داریم که ۳۰ هزار تن از چای خشک مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود.

تیمور پور حیدری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز گفت: قرار بود در صورت تایید سازمان چای، شرکت گاز تعرفه گاز واحدهای سورتینگ چای که مجوز از صمت مجوز دریافت کردند را همانند پروانه های صادر شده توسط جهاد کشاورزی به شمار آآورند، اما با وجود ارائه لیست و تایید جهاد کشاورزی این اقدام صورت نگرفت.

البته به گفته مدیرعامل شرکت گاز گیلان، در حال حاضر دستور استمهال برای پرداخت بدهی به این واحدها داده شده است.

حال کارخانجات فرآوری چای گیلان با قبوض های سنگین در دست، باید منتظر رفع این ایراد و چالش باشند و برخی نیز در قطعی گاز خود در حاله از ابهام قرار دارند.