اخبار

یک سوم روغن‌های مانده در گمرک ترخیص شدند

بیرشک در پایان گفت: موضوع دیگر ورود سازمان تملیکی به این بخش است. این سازمان اعلام کرده که چون شش ماه این روغن‌ها در گمرک مانده باید به  اموال تملیکی بروند.

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی اضافه کرد: ارز مابقی نیز هنوز تعیین تکلیف نشده ولی این وعده داده شده که ماه آینده ارز تامین و آنها نیز ترخیص شوند.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی گفت: یک سوم روغن‌هایی که در کمرگ از ماه‌های قبل باقی‌مانده بودند تامین ارز و ترخیص شدند.

 وی ادامه داد: در حقیقت ۹۰ هزار تن از این روغن‌ها از گمرکات ترخیص شده است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402051006439/%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

وی همچنین افزود: همچنین مقداری از این روغن‌ها به صورت درصدی از گمرک ترخیص و آرامشی در بازار حاکم شده است.

امیرهوشنگ بیرشک در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حدود ۳۰۰ هزار تن روغن در گمرک به دلیل عدم تخصیص ارز باقی مانده بود که حدود دو هفته پیش ارز یک سوم آن تامین  و این روغن‌ها ترخیص شدند.