اخبار

یک هزار هکتار اراضی پارس آباد مغان به زراعت چوب اختصاص یافت


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: یک هزار هکتار از اراضی پارس آباد مغان برای زراعت چوب در اختیار سرمایه‌گذار بخش خصوصی قرار گرفته است.منبع اخبار