اخبار

یک هزار و ۵۰۰ هکتار چغندر قند در کشت و صنعت مغان کشت شد


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شرکت زیر کشت چغندر قند پائیزه رفته که خوراک اولیه کارخانه قند مغان را تامین خواهد کرد.منبع اخبار