یگان حفاظت منابع طبیعی در ورودی کارخانه‌های چوب اردبیل مستقر شدیگان حفاظت منابع طبیعی در ورودی کارخانه‌های چوب اردبیل مستقر شد
اردبیل- مجله خبری کشاورزی- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: با استقرار یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری در مبادی ورودی کارخانه‌های چوب( تولید ام دی اف) جلوگیری از چوب آلات قاچاق به این کارخانه‌ها در دستور کار قرار گرفت.منبع اخبار