اخبار

۱۰۰ هزار تن ماهی کپور به کشورهای عربی صادر می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی از صادرات سالانه ۱۰۰ هزار تن ماهی گرمابی شامل کپور و فیتوفاگ به کشورهای عربی خبر داد و گفت: هر ساله این میزان صادرات ارزآوری خوبی برای کشور به همراه دارد.

https://www.irna.ir/news/85219923/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF