اخبار

۱۰۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان تهران سنددار شد


شهرری – مجله خبری کشاورزی – استان تهران با ۵۳ هزار قطعه زمین کشاورزی سنددار شده به مساحت ۱۰۰ هزار هکتار، رتبه نخست صدور اسناد کشاورزی را دربین سایر استان‌های کشور کسب کرد.منبع اخبار