اخبار

۱۰۳ هزار تن گندم از کشاورزان استان تهران خریداری شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت که از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۰۳ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

https://www.irna.ir/news/85147197/%DB%B1%DB%B0%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF