۱۰۷ هزار هکتار از دیمزارهای کردستان زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفت۱۰۷ هزار هکتار از دیمزارهای کردستان زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفت
سنندج- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: ۱۰۷ هزار هکتار از اراضی زیرپوشش طرح جهش تولید در استان، از بیمه کشاورزی برخوردار شد.منبع اخبار