اخبار

۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران واریز می‌شود

وی ادامه داد: امید داریم در ماه های آتی نیز بخش زیادی از این طلب پرداخت شود.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:  امروز ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات گندمکاران تامین شد.

رییس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: سال ۱۴۰۰ کل اعتباری که برای خرید تضمینی گندم اختصاص یافت حدود ۲۰ همت بود که این عدد در حال حاضر بیش از ۸ برابر شده  که اگرچه تامین آن کمی سخت است ، ولی خبر خوبی است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402052818040/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش ایسنا، حسن چنارانی با بیان اینکه  امروز ۱۰ هزار میلیاردتومان برای پرداخت مطالبات گندمکاران تامین شد، اظهار کرد:این اعتبار با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خزانه تامین شد که امروز پرداخت می‌شود.