اخبار

۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای مکانیزاسیون کشاورزی کشور اختصاص یافت


شیراز-مجله خبری کشاورزی-رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش مکانیزاسیون کشاورزی کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: سهم استان فارس از این اعتبار در سال جاری حدود یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.منبع اخبار