اخبار

۱۰ هزار هکتار از مزارع سیب‌زمینی اردبیل در معرض آلودگی به سفیدک دروغین است


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور گفت: از ۲۱ هزار هکتار مزارع سیب زمینی اردبیل ۱۰ هزار هکتار در سطوح مختلف مبتلا به بیماری سفیدک دروغین شده است.

https://www.irna.ir/news/85147873/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%DA%A9

پروژه طراحی مجتمع مسکونی آمود ابنیه | 3darchitecture. تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس جفت ارزهای اصلی آپدیت دوم فارکسر ها.