۱۲۰ دستگاه ادوات کشاورزی طرح جهش تولید در کردستان خریداری شد۱۲۰ دستگاه ادوات کشاورزی طرح جهش تولید در کردستان خریداری شد
سنندج- مجله خبری کشاورزی-  رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۱۲۰ دستگاه ادوات کشاورزی در قالب طرح جهش تولید در دیمزارهای استان خریداری شد.منبع اخبار