اخبار

۱۲ هزار تن خرما در سیستان و بلوچستان برداشت شد


زاهدان- مجله خبری کشاورزی- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۲ هزار تن خرما تا کنون از سطح پنج هزار هکتار از نخلستان‌های این استان برداشت شده است.

https://www.irna.ir/news/85177180/%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

تائید رمز عبور.