اخبار

۱۳ مأموریت مهم آیت‌الله رئیسی به وزیر جهاد کشاورزی


تهران- مجله خبری کشاورزی- رئیس‌جمهور پس از رأی اعتماد سی خرداد مجلس شورای اسلامی به محمد علی نیکبخت، ۱۳ مأموریت مهم را به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.

https://www.irna.ir/news/85154785/%DB%B1%DB%B3-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

روش‌های نوین مقاوم سازی ساختمان+ فیلم مقاوم سازی افزیر | 3darchitecture.