۱۳ هکتار از سطح گلخانه‌های قصرشیرین به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت۱۳ هکتار از سطح گلخانه‌های قصرشیرین به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت
قصرشیرین- مجله خبری کشاورزی- رییس جهاد کشاورزی قصرشیرین گفت: ۱۳هکتار از فضای گلخانه‌های این شهرستان مرزی در مجتمع شهید دکامی‌زاده به کشت و تولید گیاهان دارویی اختصاص یافت.منبع اخبار