اخبار

۱۴۰۰هکتار از باغات استان تهران شناسنامه دار شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از اجرای طرح شناسنامه دار کردن باغات در سطح استان خبرداد و گفت: تاکنون این طرح در بالغ بر ۱۴۰۰هکتار از باغات ۹ شهرستان استان اجرایی شده و روند اجرا در سایر مناطق نیز ادامه دارد.

https://www.irna.ir/news/85184335/%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF