اخبار

۱۴۰ میلیون جوجه‌ریزی در شهریور برای تامین گوشت مرغ کشور/ کاهش قیمت گوشت در بازار


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سابق اتحادیه سراسری صنعت مرغداران کشور از افزایش میزان جوجه‌ریزی و کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار به نرخ مصوب و حتی کمتر از آن خبر داد و گفت: با توجه به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی جوجه‌ریزی در شهریور ماه تا سقف ۱۴۰ میلیون قطعه انجام شده و کمبودی در این زمینه نداریم.

https://www.irna.ir/news/85233860/%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4